Llibres de text>ESO>Quart>Reforç de matemàtiques 4

Nou Reforç de matemàtiques 4 Ampliar

Reforç de matemàtiques 4

Sinopsi

1 Nombres racionals 2 Nombres irracionals. Potències i arrels 3 Polinomis. Fraccions algebraiques 4 Equacions i inequacions 5 Sistemes d'equacions 6 Semblança. Trigonometria 7 Estudi de les funcions 8 Funcions polinòmiques 9 Funcions exponencials i logarítmiques 10 Geometria analítica 11 Combinatòria 12 Estadística

15,50 € amb IVA 14,90 € sense IVA